ระบบควบคุมการเข้าออกประตู

ระบุสิทธิ์การอนุญาตให้เข้าออก ระบุช่วงเวลาการใช้งานได้ บันทึกข้อมูลการใช้งานได้ถึง 100,000 รายการ ปรับใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการและขนาดขององค์กรได้หลากหลาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่า

ผลิตภัณฑ์

SUCCESS STORIES

SUCCESS STORY 001

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin mauris justo, id ultrices ante sodales vel. Nullam dapibus luctus tortor in suscipit. Quisque rhoncus arcu vel auctor eleifend. Donec tincidunt purus ac est consequat blandit. Praesent lacus diam, tristique vitae magna vel, sollicitudin lobortis odio. Nulla sit amet placerat sapien, non pretium dolor. Nunc non laoreet odio. Etiam aliquet porttitor ornare. Morbi ut tincidunt dui. Sed eleifend ligula vitae fermentum dapibus.

MORE DETAIL

SUCCESS STORIES

SUCCESS STORY 002

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin mauris justo, id ultrices ante sodales vel. Nullam dapibus luctus tortor in suscipit. Quisque rhoncus arcu vel auctor eleifend. Donec tincidunt purus ac est consequat blandit. Praesent lacus diam, tristique vitae magna vel, sollicitudin lobortis odio. Nulla sit amet placerat sapien, non pretium dolor. Nunc non laoreet odio. Etiam aliquet porttitor ornare. Morbi ut tincidunt dui. Sed eleifend ligula vitae fermentum dapibus.

MORE DETAIL

    Sorry, no posts matched your criteria.