ร่วมงานกับเรา

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำกัด

CNS กำลังมองหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีแรงพลังทั้งกายและใจ มาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตเป็นผู้นำในธุรกิจการวางระบบโซลูชั่นส์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร ปัจจุบัน CNS พรั่งพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ และประสิทธิภาพมากมาย จึงพร้อมต้อนรับคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นในตนเองและองค์กรมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานอันแข็งแกร่งของเรา เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

สวัสดิการ

1. ค่าล่วงเวลา

2. โบนัส

3. เบี้ยขยัน

4 .ค่าอาหารกลางวัน

5. ประกันชีวิต+อุบัติเหตุ+สุขภาพและฟัน

6. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

7. สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Programmer (PHP)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Web Based Application
 • พิจารณารายละเอียดการผลิตโปรแกรมที่ต้องการ
 • จัดแบ่งรายละเอียดการผลิตโปรแกรมที่ต้องการเป็นลำดับ เตรียมแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน
 • แปลงคุณสมบัติและข้อกำหนดของโปรแกรมที่ต้องการผลิตเป็นภาษาคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบการใช้งานของโปรแกรม โดยจัดการทดสอบ และแก้ไขรหัสหรือการจัดลำดับรหัส

คุณสมบัติ....

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Computer Science, Computer Engineerหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานหนักและอยู่ภายใต้ความกดดันได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความชำนาญอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • Language :PHP,  ASP.NET, JAVA, C#, Delphi, VB.Net, Web Services ฯลฯ
  • Database :  MS SQL ,Oracle, MY SQL, Access ฯลฯ
  • Report: Crystal report.
 • มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ Object-Oriented
 • หากสามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นและแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ เพื่อออกแบบระบบได้

พนักงานขาย / วิศวกรขาย (Sales Executive / Sales Engineer)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • นำเสนอสินค้า เสนอราคา และปิดงานขาย เพื่อให้บรรลุเป้าที่บริษัทฯ มอบหมาย
 • ดูแลภาพรวมงานขายและการติดตั้งจนกว่าโปรเจคจะแล้วเสร็จ
 • ติดต่อ-นัดหมาย-สื่อสารกับลูกค้าทางโทรศัพท์
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า ติดตั้งทดลองใช้งาน พร้อมแนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์และซอฟต์แวร์
 • สรุปหรือปิดการขาย จัดส่งเอกสารข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ....

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารการตลาด, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, สื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ วางแผน วางกลยุทธ์ ก่อนและหลังการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดบวก มีความคิดสร้างสรรค์
 • รักงานขายและงานบริการ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอผลงาน เจรจาต่อรอง ทำงานเป็นทีม
 • สามารถหาช่องทางการขาย การตลาด
 • มีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถขับรถและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้งาน MS Word, Excel, PowerPoint, PDF ได้เป็นอย่างดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการติดต่อกับองค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มีความรู้และประสบการณ์ด้าน IP PBX, Call Center, CCTV, Network, Camera จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Manager / Sales Supervisor

หน้าที่รับผิดชอบ

 • เป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมกับพนักงานขาย
 • ร่วมวางแผนพัฒนากลยุทธ์ วิเคราะห์การขายและการตลาด การส่งเสริมการขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ควบคุมและกระตุ้นยอดขายในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • กำหนดแนวทางในการดูแลทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ให้มีความสัมพันธภาพที่ดี
 • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้า โดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ....

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสาร อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการเจราต่อรองที่ดี สามารถสื่อสารและประสานงานได้ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และมีใจรักในงานบริการ
 • ถ้ามีความรู้ด้าน IP PBX จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

วิศวกรฝ่ายบริการ (Service Engineer)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Design and planning the assigned projects related to company products.
 • Demonstration and providing the information of assigned products to customer.
 • Installing and commissioning Voice Recording System, PBX, IP CCTV, LAN switch, etc.
 • Coordinate with internal and/or partner for delivering projects to customer.
 • Pre-sales and after-sales support for the assigned products.

คุณสมบัติ....

 • Thai Nationality, MALE, Age 22 – 28 years
 • Bachelor’s Degree in Engineering of Telecommunication and computer, Engineering major Network, Electrical Engineering Science major Computer Science Relate
 • 1 – 3 years experience in implementing and maintaining data communication products (LAN switch / router / BRAS) or access network products.
 • At least 1 years involved experience.
 • Strong knowledge in Datacom technologies, TCP/IP Networking, Network Protocol such as TCP/IP, SNMP, VLAN, routing protocol, etc.
 • Computer literacy (MS Word, Excel, PowerPoint, Visio)
 • Able to travel upcountry and work extra hours.
 • Able to work with high pressure environment.
 • Have driving license & good driving skill.
 • Aggressive mind for customer support and High sense of responsibility for service.
 • Basic Skills: Good planning, positive thinking and good communication problem solving and a decision making, and work with people as a Team Possess extensive knowledge and deep understanding of the products handled as well as customer’s applications,

เจ้าหน้าที่การตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สำรวจตลาดและคู่แข่ง เพื่อที่จะระบุความต้องการของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและอนาคต
 • กำหนด ตรวจสอบ และดูแลการสื่อสารการตลาด
 • สร้างและดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนาแคมเปญ ทำการตลาดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์บริการหรือความคิด
 • ดำเนินการสำรวจตลาดและให้ความช่วยเหลือ / ปรับปรุงข้อมูล
 • จัดทำรายงานประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน โดยการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล

คุณสมบัติ....

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
 • หากสามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ อดทนต่อการทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีทัศนคติการทำงานในเชิงบวก

วิศวกรโครงข่าย (Network Engineer)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Infrastructure design, configuration, testing, and troubleshooting for customer. Which related to IP PBX and Network camera system.
 • Develop and conduct network solutions to new product and solution requirements.
 • Work cross-functionally with to resolve issues, implement product changes, and develop product offerings.
 • Cooperate with R&D engineer as well as customer to accomplish the project goal.
 • Maintain up-to-date documentation of network design, operation and procedure manuals.

คุณสมบัติ....

 • Thai Nationality, Age 22 – 30 years
 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineer or related field
 • At least 1 years involved experience.
  • Knowledge of TCP/IP fundamentals & Networking Technologies and their application in a business environment.
  • Basic knowledge of Firewall concepts.
  • Basic knowledge of network switches and routers.
  • Experienced working on client sites.
  • Basic Cisco/ HP etc. hardware knowledge.
  • Basic low voltage wiring knowledge.
  • Knowledge of voice circuit provisioning.
 • CCNA is a prefer.
 • Knowledge of TCP/IP, WAN technologies.
 • Able to travel upcountry and work extra hours.
 • Able to work with high pressure environment.