คำถามที่ถามบ่อย

VIZER

จะมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย ของ VIZER ได้อย่างไร ?

ระบบรักษาความปลอดภัยของกล้องวงจรปิด Vizer มีระบบการตรวจจับความเคลื่อนไหว (motion detection) ในบริเวณที่ต้องการและระบบการตรวจจับเมื่อตัวกล้องถูกบุกรุก (tampering detection) ในกรณีที่กล้องถูกเปลี่ยนทิศทางหรือมีสิ่งแปลกปลอมมาบังหน้ากล้อง โดยการส่งเสียงร้องจากเครื่องบันทึก (NVR), การส่งอีเมลล์แจ้งเตือนและแจ้งเตือนผ่านแอพบนมือถือเมื่อตรวจพบความผิดปกติดังกล่าว ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าหากเกิดความผิดปกติใดๆจะสามารถรับรู้และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

เทคโนโลยี WDR คืออะไร ?

ฟีเจอร์ที่ทำให้สามารถแสดงรายละเอียดของวัตถุได้ชัดเจนแม้จะอยู่ในลักษณะย้อนแสง (ปรับลดแสงที่ด้านหลังของวัตถุให้มีขนาดพอดีและชดเชยแสงที่ด้านหน้าของวัตถุ)

เทคโนโลยี SMART IR คืออะไร ?

ฟีเจอร์ที่ทำให้การแสดงภาพในเวลากลางคืนโดยอินฟราเรดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (แสดงรายละเอียดของวัตถุได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลากลางคืน)

ฟังก์ชั่น NAA คืออะไร ?

ฟีเจอร์ที่ช่วยทำให้การแสดงผลภาพยังคง smooth และไม่ delay แม้ว่าจะเกิด packet loss ขึ้นในระบบ

CMOS ทำหน้าที่อย่างไร ?

เซนเซอร์ที่มีลักษณะการทำงานโดยแต่ละพิกเซลจะมีวงจรย่อยๆเปลี่ยนค่าแสงที่เข้ามาเป็นสัญญาณดิจิตอลในทันทีไม่ต้องส่งออกไปแปลง ทำให้ความเร็วในการตอบสนองสำหรับการใช้งานสูงและต้นทุนในการผลิตต่ำ

ทำไมต้องมีขนาดเลนส์หลายขนาด แตกต่างกันอย่างไร ?

ขนาดของเลนส์ที่แตกต่างกันนั้นจะบ่งบอกถึงความกว้างของภาพที่ได้จากกล้อง
-ภาพที่ได้จากเลนส์ขนาดเล็กจะมีความกว้างและครอบคลุมบริเวณมากกว่าเลนส์ขนาดใหญ่
-ภาพที่ได้จากเลนส์ขนาดใหญ่จะแคบกว่าแต่จะทำให้โฟกัสวัตถุได้ดีกว่าเลนส์ขนาดเล็ก

ONVIF คืออะไร ?

ฟีเจอร์เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกันกับกล้องหรือ NVR ต่างยี่ห้อ

VOXXY

จะมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย ของ VIZER ได้อย่างไร ?

ระบบรักษาความปลอดภัยของกล้องวงจรปิด Vizer มีระบบการตรวจจับความเคลื่อนไหว (motion detection) ในบริเวณที่ต้องการและระบบการตรวจจับเมื่อตัวกล้องถูกบุกรุก (tampering detection) ในกรณีที่กล้องถูกเปลี่ยนทิศทางหรือมีสิ่งแปลกปลอมมาบังหน้ากล้อง โดยการส่งเสียงร้องจากเครื่องบันทึก (NVR), การส่งอีเมลล์แจ้งเตือนและแจ้งเตือนผ่านแอพบนมือถือเมื่อตรวจพบความผิดปกติดังกล่าว ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าหากเกิดความผิดปกติใดๆจะสามารถรับรู้และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

เทคโนโลยี WDR คืออะไร ?

ฟีเจอร์ที่ทำให้สามารถแสดงรายละเอียดของวัตถุได้ชัดเจนแม้จะอยู่ในลักษณะย้อนแสง (ปรับลดแสงที่ด้านหลังของวัตถุให้มีขนาดพอดีและชดเชยแสงที่ด้านหน้าของวัตถุ)

เทคโนโลยี SMART IR คืออะไร ?

ฟีเจอร์ที่ทำให้การแสดงภาพในเวลากลางคืนโดยอินฟราเรดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (แสดงรายละเอียดของวัตถุได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลากลางคืน)

ฟังก์ชั่น NAA คืออะไร ?

ฟีเจอร์ที่ช่วยทำให้การแสดงผลภาพยังคง smooth และไม่ delay แม้ว่าจะเกิด packet loss ขึ้นในระบบ

CMOS ทำหน้าที่อย่างไร ?

เซนเซอร์ที่มีลักษณะการทำงานโดยแต่ละพิกเซลจะมีวงจรย่อยๆเปลี่ยนค่าแสงที่เข้ามาเป็นสัญญาณดิจิตอลในทันทีไม่ต้องส่งออกไปแปลง ทำให้ความเร็วในการตอบสนองสำหรับการใช้งานสูงและต้นทุนในการผลิตต่ำ

ทำไมต้องมีขนาดเลนส์หลายขนาด แตกต่างกันอย่างไร ?

ขนาดของเลนส์ที่แตกต่างกันนั้นจะบ่งบอกถึงความกว้างของภาพที่ได้จากกล้อง
-ภาพที่ได้จากเลนส์ขนาดเล็กจะมีความกว้างและครอบคลุมบริเวณมากกว่าเลนส์ขนาดใหญ่
-ภาพที่ได้จากเลนส์ขนาดใหญ่จะแคบกว่าแต่จะทำให้โฟกัสวัตถุได้ดีกว่าเลนส์ขนาดเล็ก

ONVIF คืออะไร ?

ฟีเจอร์เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกันกับกล้องหรือ NVR ต่างยี่ห้อ

XORCOM

จะมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย ของ VIZER ได้อย่างไร ?

ระบบรักษาความปลอดภัยของกล้องวงจรปิด Vizer มีระบบการตรวจจับความเคลื่อนไหว (motion detection) ในบริเวณที่ต้องการและระบบการตรวจจับเมื่อตัวกล้องถูกบุกรุก (tampering detection) ในกรณีที่กล้องถูกเปลี่ยนทิศทางหรือมีสิ่งแปลกปลอมมาบังหน้ากล้อง โดยการส่งเสียงร้องจากเครื่องบันทึก (NVR), การส่งอีเมลล์แจ้งเตือนและแจ้งเตือนผ่านแอพบนมือถือเมื่อตรวจพบความผิดปกติดังกล่าว ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าหากเกิดความผิดปกติใดๆจะสามารถรับรู้และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

เทคโนโลยี WDR คืออะไร ?

ฟีเจอร์ที่ทำให้สามารถแสดงรายละเอียดของวัตถุได้ชัดเจนแม้จะอยู่ในลักษณะย้อนแสง (ปรับลดแสงที่ด้านหลังของวัตถุให้มีขนาดพอดีและชดเชยแสงที่ด้านหน้าของวัตถุ)

เทคโนโลยี SMART IR คืออะไร ?

ฟีเจอร์ที่ทำให้การแสดงภาพในเวลากลางคืนโดยอินฟราเรดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (แสดงรายละเอียดของวัตถุได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลากลางคืน)

ฟังก์ชั่น NAA คืออะไร ?

ฟีเจอร์ที่ช่วยทำให้การแสดงผลภาพยังคง smooth และไม่ delay แม้ว่าจะเกิด packet loss ขึ้นในระบบ

CMOS ทำหน้าที่อย่างไร ?

เซนเซอร์ที่มีลักษณะการทำงานโดยแต่ละพิกเซลจะมีวงจรย่อยๆเปลี่ยนค่าแสงที่เข้ามาเป็นสัญญาณดิจิตอลในทันทีไม่ต้องส่งออกไปแปลง ทำให้ความเร็วในการตอบสนองสำหรับการใช้งานสูงและต้นทุนในการผลิตต่ำ

ทำไมต้องมีขนาดเลนส์หลายขนาด แตกต่างกันอย่างไร ?

ขนาดของเลนส์ที่แตกต่างกันนั้นจะบ่งบอกถึงความกว้างของภาพที่ได้จากกล้อง
-ภาพที่ได้จากเลนส์ขนาดเล็กจะมีความกว้างและครอบคลุมบริเวณมากกว่าเลนส์ขนาดใหญ่
-ภาพที่ได้จากเลนส์ขนาดใหญ่จะแคบกว่าแต่จะทำให้โฟกัสวัตถุได้ดีกว่าเลนส์ขนาดเล็ก

ONVIF คืออะไร ?

ฟีเจอร์เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกันกับกล้องหรือ NVR ต่างยี่ห้อ