เกี่ยวกับเรา

เราเรียกตัวเองว่า System Integator ซึ่งหมายถึงผู้รวบรวมระบบ และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความ ต้องการของแต่ละองค์กรซึ่งการรวบรวมดังกล่าว เรียกว่า Solution หรือระบบเบ็ดเสร็จ ที่จะช่วยให้การบริการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


เป้าหมาย

นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีีคุณภาพ พร้อมบริการ อย่างมืออาชีพให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อน ธุรกิจไปพร้อมกับตอบสนองความต้องการด้านเทคโน โลยีสื่อสารโทรคมนาคมให้กับลูกค้า

วิสัยทัศน์

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น จำกัด มุ่งมั่นที่ จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามาสู่ชีวิตคุณเพื่อ สร้างความสะดวกสบาย และยกระดับคุณภาพชีวิตคุณ

ค่านิยมหลัก

  • คิดสร้างสรรค์ และริเริ่มสิ่งใหม่
  • เรียนรู้ และ พัฒนาอย่าต่องเนื่อง
  • สร้างความประทับใจให้ลูกค้าด้วยการบริการที่ดีเยี่ยม

ประวัติ

2015

Vizer IP-camera

2014

Focus on the communication,security system and technology research and development

2013

Xorcom Voxxy Release 3G Gateway the intellectual propeties of CNS
• Mobile Application service
• R&D IP Camera technology

2012

R&D Automation and Interactive solution for Marketing Event

2009

Implement Analogue Telephone Voice Recorderand Seurity system

2008

Implement GSM Analogue Gateway and Analogue PBX

2007

Initiate R&D of Telecommunication product

2004

Creaturelab Network Solution Co.,Ltd. Established as website development company

รางวัลและมาตรฐาน

2015

Ads VIZER “ความจริงที่ไม่เห็นด้วยตา” ได้รับรางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่สุด ปี 2015

2015

ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Smile Fax

2012

มาตรฐาน CENELEC

2012

มาตรฐาน IEC

2009

มาตรฐาน ONVIF

2005

มาตรฐาน UL

2005

มาตรฐาน PSIA