ว่าด้วยเรื่องค่าปรับจราจร

ว่าด้วยเรื่องของกฎจราจรครับ

ในปัจจุบันนี้ การจราจรบนท้องถนนมีความวุ่นวาย รถติด รถเยอะ เกิดอุบัติเหตุ มีผู้ฝ่าฝืนกฎ อะไรก็ว่ากันไปครับ

วันนี้ผมขอนำเสนอข้อมูลที่ทุกคนควรทราบครับ นั่นคืออัตราค่าปรับจราจร ตาม พ.ร.บ.จราจร ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สมัยนี้ไว้วางใจไม่ได้นะครับ ควรมีข้อมูลติดตัวไว้ จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเกินค่าปรับที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ Vizer ขอสนับสนุนให้ทุกท่านขับรถให้ถูกระเบียบ และขับด้วยความระมัดระวัง อย่าประมาทกันนะครับ

Date
16 March 2016

Category
Blog