การทำงานของระบบ POE

Power over Ethernet(PoE) คือเทคโนโลยีที่ช่วยส่งกระแสไฟฟ้าในสายแลน ปกติแล้วในอดีตจะใช้สายไฟและสายแลน แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยี PoE เข้ามาช่วยลดภาระ ทำให้ติดตั้งง่าย ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการเดินสาย จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์และเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายในเวลาเดียวกัน...