NIA SmileFAX

CNS Smile Fax ได้รับการสนับสนุนจาก NIA (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)

5 มกราคม 2559 อีกก้าวของความสำเร็จของ CNS บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น จำกัด ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Smile Fax

เพื่อลดช่องว่างระหว่างเทคโนโยลีของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างธุรกิจ กับบุคคล โดยทำให้สามารถ รับ-ส่งแฟกซ์ ผ่านมือถือ smartphone ไปสู่เครื่องโทรสาร เครื่องแฟกซ์ปลายทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ชัดเจน

ทั้งนี้ทาง CNS ได้รับเกียรติในการมอบการสนับสนุนจากผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นาย พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

“เราจะพัฒนาเทคโนโลยีคุณภาพ เพื่อให้คนไทยได้รับคุณภาพชีวิตที่ตีขึ้น”

Date
05 มกราคม 2016

Category
ข่าวสาร