ติดต่อเรา

เพื่อปรับปรุงคุณภาพและบริการให้ดียิ่งขึ้น
Artboard 3

CREATURELAB NETWORK SOLUTIONS CO., LTD.
357 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) : 02-433-4333

ศูนย์บริการภาคอีสาน (ขอนแก่น) : 043-040229

ศูนย์บริการภาคเหนือ (เชียงราย) : 052-081809

ศูนย์บริการภาคใต้ (หาดใหญ่) : 074-890519

แฟกซ์: 02-886-5881

เวลาทำการ : 09.00 – 17.30 (จันทร์ – ศุกร์)

FACEBOOK: vizertech
LINE: @vizer
YOUTUBE: vizertech

zoom

ข้อมูลทั่วไป

info@creaturelab.co.th

ฝ่ายเทคนิค

support@creaturelab.co.th

ฝ่ายขาย

sale@creaturelab.co.th

ฝ่ายบุคคล

hr@creaturelab.co.th

ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ติดต่อเรา